e-SMM

blog_gorsel-1-790x400

e-SMM

Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarının;

  1. a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine,
  2. b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna,

Serbest Meslek Makbuzlarını “e-Serbest Meslek Makbuzu” olarak düzenlemeleri zorunludur.

RANDEVU TALEP FORMU

e-Dönüşüm ile ilgili DEMO kurulumu yaptırmak ve mali açıdan destek almak için aşağıdaki randevu formunu doldurabilir ve sizi yerinizde ziyaret etmemizi isteyebilirisiniz.

Firma Adı (gerekli)      :  

Yetkili Kişi (gerekli)     :  

Telefon (gerekli)           :  

Epostanız (gerekli)      :  

Kullanılan Program    :