e-FATURA

e-fatura-basvuru

e-FATURA

19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayınlanan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile;

2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 01.07.2020 tarihine kadar (2020 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin ise ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren),

ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa ve ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa ve ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren,

11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.

Elektronik Fatura Uygulamasına geçmek zorundadır.

RANDEVU TALEP FORMU

e-Dönüşüm ile ilgili DEMO kurulumu yaptırmak ve mali açıdan destek almak için aşağıdaki randevu formunu doldurabilir ve sizi yerinizde ziyaret etmemizi isteyebilirisiniz.

    Firma Adı (gerekli)      :  

    Yetkili Kişi (gerekli)     :  

    Telefon (gerekli)           :  

    Epostanız (gerekli)      :  

    Kullanılan Program    :